Europejska Przędzalnia Lnu i Konopi 
w harmonii ze środowiskiem naturalnym